מודל העשייה שלנו

העשייה הפילנתרופית של כל אחד ואחת מחברי JFN ישראל מגיעה ממקום אישי וייחודי. מסיבה זו, מושתת עקרון העבודה שלנו על הנחת היסוד שבין חבר ארגון אחד למשנהו שוררת מידה גדולה של שונות, וכי חברי הארגון מעוניינים להיחשף למידע הרלוונטי להם ולקחת חלק במעגלי נתינה המשקפים את תחומי העניין שלהם.

המודל שלנו לשינוי חברתי מאפשר לכל אחד מחברי הארגון ליזום בעצמם ולבחור את רמת המעורבות, סוג החוויות ומרחב ההתנסויות שמתאימות להם, בכל רגע נתון. מודל הפעילות שלנו מושתת על הטרוגניות, גיוון, דינאמיות וחופש מוחלט, המאפשר לחברינו לזכות לערך המוסף שקולע באופן מדויק למקום האינדיבידואלי בו הם נמצאים כתורמים.